27 พฤษภาคม 2562 จีนพลิกพื้นที่ไร้ค่าเป็น “โซลาร์ฟาร์ม” เอื้อประโยชน์กว่า 400 หมู่บ้าน

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7782930/

สำนักข่าวซินหัวเผยแพร่ภาพสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หลากหลายแห่ง ซึ่งตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามอยู่บนภูมิประเทศลักษณะแตกต่างกันของเมืองต้าถง มณฑลซานซี ทางจีนตอนเหนือ เมืองต้าถงนั้นเดินหน้าการก่อสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแข็งขัน โดยเลือกใช้พื้นที่รกร้างด้อยประโยชน์อย่างหุบเขาแห้งแล้ง ผืนดินเค็มด่าง และพื้นที่ทรุดตัวจากการทำเหมืองแร่เป็นหลัก ปัจจุบันสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ระดับหมู่บ้านทั้งหมด 122 แห่ง เริ่มเดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยกระตุ้นรายได้ของครัวเรือนฐานะยากจนในหมู่บ้านมากกว่า 400 แห่งทั่วเมืองต้าถง